Αυτό το μάθημα είναι το αγαπημένο μεταξύ πολλών μαθητών μας. Αποτελείται από χορογραφίες που συνδυάζουν αερόβιες κινήσεις με εκφραστικές κινήσεις σωματικών και τεχνικών χορού, που βοηθούν στη γρήγορη εκμάθηση βασικών βημάτων λατινικών ρυθμών. Είναι πολύ διασκεδαστικό, γυμνάζει ολόκληρο το σώμα και καίει πολλές θερμίδες.