Εάν δεν μπορείτε να έρθετε στο χώρο μας ή είστε μακριά, υπάρχει η δυνατότητα διαδικτυακών μαθημάτων.