Εάν δεν μπορείτε να έρθετε στο χώρο μας ή είστε μακριά, υπάρχει η δυνατότητα διαδικτυακών μαθημάτων. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα ιδιωτικό μάθημα, ανάλογα με το πρόγραμμά σας και την ανάπτυξη που θέλετε να έχετε.